Razpis taborjenja v Premanturi 2018

TERMINI SKUPIN (opis skupin tukaj>)

  • 1. SKUPINA (10 dni): ponedeljek, 18. 6. – četrtek, 28. 6. 2018
  • 1. SKUPINA – VRSTE (6 dni): petek, 22. 6. – četrtek, 28. 6. 2018
  • 2. SKUPINA (15 dni): četrtek, 28. 6. – petek, 13. 7. 2018
  • 3. SKUPINA (15 dni): petek, 13. 7. – sobota, 28. 7. 2018
  • 4. SKUPINA (14 dni): sobota, 28. 7. – sobota, 11. 8. 2018
  • 4. SKUPINA – PRIPRAVE GIMNASTIČNE ŠOLE ŠD ND* (7 dni): nedelja, 29. 7. – nedelja, 5. 8. 2018
  • 5. SKUPINA (7 dni): sobota, 11. 8. – sobota, 18. 8. 2018

POSEBNOSTI:
V 1., 2. in 5. skupini organiziramo taborjenje za otroke v vrstah – otroci taborijo pod vodstvom naših vodnikov.
* Priprave organiziramo za vadbene skupine (v sezoni 2017/2018): določeni otroci iz usmerjevalni šport 2, perspektivni šport 1 in perspektivni šport 2.

CENIK


Za izračun cene taborjenja za krajše obdobje kot traja cela skupina izpolnite informativni izračun (prijava mogoča šele po 15. maju).

POPUSTI:
* Za družine s tremi ali več otroki, prijavljene za celo skupino, velja 10% popust.
** V 2. skupini imajo otroci, ki so aktivni člani društva (vpisani v katero koli vadbo  v sezoni 2017/2018), dodaten 20% popust.
*** Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta. Popust se obračuna pri nižji ceni.

POSEBNOSTI:
**** Priprave Gimnastične šole ŠD Narodni dom od 29. 7. do 5. 8.

RAZPISNI POGOJI

Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v vrstah). Društvo svojim članom, prijavljenim na taborjenje, nudi prenočišče v šotoru, opremljenem z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov, organizirane športne aktivnosti ter tri dnevne obroke in malico. Vsaka skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. Za otroke v vrstah cena poleg navedenega vsebuje še celodnevno varstvo otrok in izvajanje športnih aktivnosti po programu.

ZAČETEK VPISA: 3. APRIL 2018

PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
– je poravnal članarino za sezono 2017/2018 in
– izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2014 in 2015: 15 EUR,
• posamezniki in družine – letnik 2013 in starejši: 30 EUR,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je 25 EUR in se plača ob prijavi.

Prijave sprejemamo:
• na spletni strani s spletno prijavnico;
• v pisarni društva dopoldne v času uradnih ur: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 10. do 12. ure ter ob torkih in četrtkih od 15. do 17. ure;
• na recepciji Študijske telovadnice: od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure.

Do ponedeljka, 14. maja, do 12.00 ure, sprejemamo prijave samo za celo skupino. Popusti na zgodnje prijave se obračunajo le za plačila prijavnin do vključno torka, 15. maja. Če do takrat skupina ne bo polno zasedena, bomo po 15. maju sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. Cena za taborjenje za 6 ali več dni bo ugodnješa, kot za taborjenje do 5 dni. Ne velja za otroke v vrstah, za katere je možna prijava samo za celo skupino.

Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata mesto v taboru. Preostanek se plača v Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni znesek do 7 dni pred odhodom. Ob prijavi vsak potrdi, da je seznanjen s tabornim redom (povezava je na spletni prijavnici), ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. Ob polni zasedenosti skupine lahko taborno vodstvo zavrne goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.

AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtubusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je 19 EUR ali 38 EUR v obe smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do pet dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

Posebni pogoji razpisa:
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.

• Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil.

• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru z vodstvom tabora.

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:
• Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).

• Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.

• V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza, razen zneska društvene članarine (član je dolžen predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu na številko 01/422 37 50.

• Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje pravico, da lahko zaračuna 5 EUR za administrativne stroške pri vsaki odpovedi.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja s strani društva zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 18. 6. 2018. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.