Gimnastika na OŠ Trnovo 1. in 2. razred

Splošna gimnastika

Starost: od 6 do 7 let
1 ura na teden

Laura Slana, trenerka gimanstike

Zakaj?

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, obenem pa želimo, da bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je želijo, organiziramo vadbo na nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot interesno dejavnost.

O vadbi

Gimnastika je elementarna športna panoga, ki spodbuja razvoj vseh motoričnih sposobnosti in celovit osebnostni razvoj otroka ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi. Strokovno dognano je, da so otroci v času od 5. do 9. leta starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. Navkljub temu dejstvu, je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljev/učiteljic razrednega pouka. Zato želimo s programom interesne dejavnosti – gimnastika ponuditi otrokom na šoli možnost za skladen telesni, gibalni in funkcionalni razvoj na igriv in strokoven način.

Interesna dejavnost je namenjena učencem in učenkam OŠ Trnovo in je plačljiva. Začetek  interesne dejavnosti je v petek, 21. septembra. Število prostih mest je omejeno.

PRIJAVNICA NA INTERESNO DEJAVNOST >Sezonska karta
ne vključuje članarine
1 ura na teden
sezonska karta
86 €
1 ura na teden
polletna karta (do 31. 1. 2019)
29 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2018/2019: 50 €
Članarina velja do 31. 8. 2019. Ob nakupu sezonske karte ali ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono.
Popusti in ugodnosti
20% ob sočasnem nakupu sezonske karte za drugega družinskega člana.
30% ob sočasnem nakupu sezonske karte za tretjega družinskega člana.
10% za nakup sezonske karte za študente in dijake z veljavno izkaznico
Pri popustih za družinske člane se popust obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.