Telovadba v vrtcu Jarše

Telovadba

Starost: od 4 do 6 let
1 ura na teden

Vanja Kavčič, profesorica športne vzgoje

Zakaj?

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, obenem pa želimo, da bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je želijo, organiziramo vadbo na nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot interesno dejavnost.

O vadbi

Splošna telovadba je namenjena vsem otrokom, ki si želijo razvijati osnov motoričnih sposobnosti in spoznati osnove različnih športov. Poleg iger z žogo, plesa in elementov atletike, bomo dali nekoliko več poudarka nalogam na različnih gimnastičnih orodjih, kjer bodo otroci samostojno reševali gibalne probleme in se učili prevala naprej in nazaj, stoje na lopaticah, osnovnih skokov na mali prožni ponjavi… Ker bo vadba potekala v vrtcu, vam otrok ni potrebno voziti v društva oziroma klube, temveč jih mi poberemo v skupinah, vi pa jih le prevzamete po končani uri.

Telovadba je namenjena vsem otrokom starim od 4 do 6 let, ki obiskujejo katero koli enoto Vrtca Jarše. Prilagodili jo bomo starostni in razvojni stopnji otrok ter jih znotraj ure razdelili v čim bolj homogene skupine.

Začetek telovadbe je v ponedeljek, 1. oktobra 2018. Prvi obisk je brezplačen!

PRIJAVNICA NA TELOVADBO >Sezonska karta
ne vključuje članarine
1 ura na teden
Polletna karta (do 31. 1. 2019)
34 €
1 ura na teden
Sezonska karta
92 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2018/2019: 50 €
Članarina velja do 31. 8. 2019. Ob nakupu sezonske karte ali ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono.
Popusti in ugodnosti
20% ob sočasnem nakupu sezonske karte za drugega družinskega člana.
30% ob sočasnem nakupu sezonske karte za tretjega družinskega člana.
10% za nakup sezonske karte za študente in dijake z veljavno izkaznico
Pri popustih za družinske člane se popust obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.