Kope 2018 – obrazec za prijavo

POGOJI PLAČEVANJA:

  • Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo v višini 100 € in društveno članarino – 25 € (če je udeleženec smučanja za tekočo sezono še nima poravnane) za vsakega prijavljenega otroka. Podatke za plačilo boste prejeli najkasneje v roku 2. delovnih dni po oddaji spletnega obrazca na vpisani e-naslov. 
  • Preostali znesek je udeleženec smučanja dolžan poravnati do 9. februarja 2018. Če do tega datuma ni plačana celotna cena smučanja, si društvo pridružuje pravico odpovedi sodelovanja na smučanju brez povračila predhodno vplačanih zneskov.

POGOJI ODPOVEDI:

  • V primeru odpovedi udeleženca smučanja zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek, razen zneska društvene članarine (udeleženec smučanja je dolžen predložiti originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti smučanja).
  • V primeru odpovedi udeleženca smučanja do 15 dni pred začetkom smučanja zaradi neutemeljenega razloga, društvo povrne 50 % vplačanega zneska brez društvene članarine.
  • V primeru odpovedi udeleženca smučanja manj kot 15 dni pred začetkom smučanja zaradi neutemeljenega razloga, društvo ne povrne vplačanega zneska.
  • Društvo dopušča tudi možnost odpovedi z zamenjavo, pod pogojem, da se vodja smučanja strinja z zamenjavo in da ima zamenjava poravnano društveno članarino za tekočo sezono.
  • Vprimeru odpovedi smučanja s strani društva, le-to vrne celotni vplačani znesek.