Prijavnica na taborjenje

Za prijavo na taborjenje izpolnite spletno prijavnico. Za prijavo otrok v vrste izpolnite še izjavo, ki nam jo skenirano ali fotografirano vrnite na info@narodnidom.si. Izvleček iz tabornega reda si lahko ogledate tukaj >.

 

 

PRIJAVA:

Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki

  • je poravnal članarino za sezono 2016/2017 in
  • izpolnjuje pogoje za posamezno skupino, ki so zapisani v razpisu.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:

  • posamezniki in družine – letnik 2013 in 2014: 15 EUR,
  • posamezniki in družine – letnik 2012 in starejši: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

in društveno članarino – 25 € (če je udeleženec taborjenja za tekočo sezono še nima poravnane).

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:

  • Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
  • Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
  • V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza, razen zneska društvene članarine (član je dolžen predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu na številko 01/422 37 50.
  • Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje pravico, da lahko zaračuna 5 EUR za administrativne stroške pri vsaki odpovedi.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja s strani društva zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2017. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.