Opis tabornih skupin

Taborjenje v taboru ŠD Narodni dom poteka 9 tednov od konca junija do zadnje tretjine avgusta in se deli na pet skupin oz. terminov. Do 15. maja je možen samo vpis za celo skupino. V primeru, da do takrat skupina ne bo polno zasedena, bomo sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. V posamezni taborni skupini lahko tabori največ 180 oseb.

V 1. 2. in 5. skupini organiziramo tudi taborjenje za otroke brez spremstva staršev in pod vodstvom naši vodnikov – otroci v vrstah.

PRVA SKUPINA (10 dni – 20. 6. do 30. 6. 2019) je namenjena:
– posamezniki in družine
– otroci v vrstah (6 dni – 24. 6. do 30. 6. 2019) – od 5. do 9. leta
– seminar aikida

Konec junija, ko naš športni tabor oživi, je v Premanturi prav idilično, skoraj pravljično. Turistov je malo, plaže so še precej prazne, tabor in njegova okolica pa takrat še zelo zelena. Vsakodnevni živžav otrok, taborečih v vrstah (od 5. do 9. let), se prepleta z umirjeno energijo aikidovcev. Skupina je namenjena tudi starejšim odraslim ter družinam, ki si želijo športih aktivnosti v prijetnem in umirjenem okolju. Vsakodnevno se vsi udeleženci tabora krepijo v športnih aktivnostih. Otroci v vrstah preživljajo vsakdan po športno aktivnem programu, prilagojenem potrebam in sposobnostim mlajših otrok, zanje pa izbiramo vodnike z izkušnjami pri delu in vadbi s to starostno skupino. Pod vodstvom vodnikov otroci spoznavajo in osvajajo telovadne športne veščine. V sožitju z naravo in v umirjenem okolju so tako naši člani ves čas telesno aktivni, se učijo plavanja, telovadnih in drugih športnih veščin.

DRUGA SKUPINA (13 dni – 30. 6. do 13. 7. 2019) je namenjena:
– otroci v vrstah – od 9. do 18. leta
– posamezniki in družine (omejeno število po dogovoru z vodstvom tabora)

V drugi taborni skupini kar vre od mladosti in razigranosti, saj najštevilčnejši del taborečih predstavljajo otroci med 9. in 18. letom starosti, ki so razdeljeni v vrste pod vodstvom izkušenih vodnikov, katerih večina vodi naše programe telovadbe tudi v društvu. Celoten ritem tabora je prilagojen otrokom in njihovim telesnim aktivnostim. Vsakodnevni program vključuje vnaprej določene športne aktivnosti. Poleg športa oziroma telesne vzgoje pa otroci pridobivajo še prepotrebno disciplino in izkušnje pri druženju z vrstniki in navajanju na samostojno ter pestro preživljanje svojega časa. S ponujenimi vsebinami želimo taborečim predstaviti in ohraniti tradicionalni način taborjenja v društvu (vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje zastave, petje himne, skrb za urejen tabor).

V 2. skupini lahko taborijo tudi posamezniki in družine, vendar je njihovo število omejeno. Vsi ostali taboreči se namreč morajo prilagajati urniku in aktivnostim otrok v vrstah. Zato je potrebno pred vpisom posameznikov in družin v to skupino poklicati v pisarno društva (pisarna – 01/422 37 50, Sašo – 051/664 944).

TRETJA (14 dni – 13. 7. do 27. 7. 2019) in ČETRTA SKUPINA (14 dni – 27. 7. do 10. 8. 2019) sta namenjeni:
– posamezniki in družine
– bazične priprave za gimnastično šolo ŠD Narodni dom – samo za vadbene skupine (v sezoni 18/19): del otrok usmerjevalni šport ter vsi otroci v perspektivni šport (28. 7. – 4. 8. 2019)

Na vrhuncu turistične sezone potekata tretja in četrta taborna skupina, ki sta namenjeni taborjenju odraslih posameznikov in družin. Življenje v naravi in skupnosti tabora z vsemi prednostmi, ki jih ponuja, so v današnjem stresnem vsakdanjiku zagotovilo za kakovostno in zadovoljno preživljanje časa. V obeh skupinah je poskrbljeno za vsakodnevne športne aktivnosti, saj imamo organizirane športne turnirje, družinska tekmovanja, vodene tečaje plavanja …

V 4. skupini organiziramo tudi poletne bazične priprave za otroke, ki trenirajo v gimnastični šoli društva (otroci v skupinah usmerjevalnega športa 2 in vseh skupin perspektivnega športa). Otroci na pripravah taborijo ves čas pod vodstvom naših trenerjev, ki jih čez leto vodijo v telovadnicah. Možnost priprav v tej skupini imajo tudi otroci v drugih telovadnih programih, prav tako v zadnjih letih dekleta iz športne ritmične gimnastike.

PETA SKUPINA (7 dni – 10. 8. do 17. 8. 2019) je namenjena:
– posamezniki in družine
– otroci v vrstah – od 5. leta naprej

V 5. taborni skupini športno preživljajo prosti čas, podobno kot v prejšnjih dveh skupinah, posamezniki in družine ter otroci v vrstah od 5. leta starosti naprej; program za otroke je podoben programu iz prve skupine. Predvsem jim želimo ponuditi športno aktiven teden, ko velikokrat proti koncu šolskih počitnic zmanjkuje idej in možnosti za aktivno in seveda v družbi vrstnikov prijetno preživljanje časa. Zato verjamemo, da je preživljanje tedna pod vodstvom izkušenih vodnikov za vse, ki se zavedajo pomena športno aktivnega življenja, prava izbira.