Razpis taborjenja v Premanturi 2021

Glede na trenutne razmere v Sloveniji in na Hrvaškem, bomo taborjenje izvedli v predvidenih terminih!

TERMINI SKUPIN (opis skupin tukaj>)

 • 1. SKUPINA – za družine in posameznike (10 dni): torek, 22. 6. – petek, 2. 7. 2021
 • 1. SKUPINA – VRSTE – za otroke od 5. do 9. leta (8 dni): četrtek, 24. 6. – petek, 2. 7. 2021
 • 2. SKUPINA – VRSTE – za otroke od 9. do 18. leta (15 dni): petek, 2. 7. – sobota, 17. 7. 2021
 • 3. SKUPINA – za družine in posameznike (14 dni): sobota, 17. 7. – sobota, 31. 7. 2021
 • 4. SKUPINA – za družine in posameznike (14 dni): sobota, 31. 7. – sobota, 14. 8. 2021
 • 4. SKUPINA – PRIPRAVE GIMNASTIČNE ŠOLE ŠD ND (7 dni): sobota, 31. 7. – sobota, 7. 8. 2021
 • 5. SKUPINA – za otroke od 5. leta naprej ter družine in posameznike (7 dni): sobota, 14. 8. – sobota, 21. 8. 2021

POSEBNOSTI:
V 1., 2. in 5. skupini organiziramo taborjenje za otroke v vrstah – otroci taborijo pod vodstvom naših vodnikov.

CENIK TABORJENJA

Vpis v taborne skupine od 20. 4. 2021 dalje!

Cene vključujejo nastanitev, hrano, športno animacijo oz. vodenje športnega programa in dodatno pri otrocih v vrstah še njihovo celodnevno varstvo.

POSAMEZNIKI IN DRUŽINE *

Za posameznike in družine letos velja enotna cena, ne glede na čas prijave.

OTROCI V VRSTAH **

Za otroke v vrstah (1., 2. in 5. skupina) se lahko uveljavlja za popust le ob zgodnji prijavi do vključno ponedeljka, 1. junija, do 24. ure, in ob plačilu prijavnine in članarine do vključno srede, 3. junija. Po tem času tudi za otroke v vrstah velja polna cena.

* Za družine s tremi ali več otroki, prijavljene za celo skupino, velja 10 % popust.

** Vsak, ki se prijavi sočasno (isti dan) s svojim prijateljem, prijateljico (pogoj je, da ta vsaj 3 leta ni bil-a član našega društva) pridobi dodatni 5% popust. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta.

*** Priprave Gimnastične šole ŠD Narodni dom od 31. 7. do 7. 8. 2021.

**** Cena velja samo za termin sobota-sobota (17. 7.-24. 7., 24. 7.-31. 7., 31. 7.-7. 8., 7. 8.-14. 8.)

Za informativni izračun cene taborjenja izpolnite obrazec TUKAJ>

RAZPISNI POGOJI

Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v vrstah). Društvo svojim članom, prijavljenim na taborjenje, nudi prenočišče v šotoru, opremljenem z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov, organizirane športne aktivnosti ter tri dnevne obroke in malico. Vsaka skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. Za otroke v vrstah cena poleg navedenega vsebuje še celodnevno varstvo otrok in izvajanje športnih aktivnosti po programu.

PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
– je poravnal članarino za sezono 2020/2021 in
– izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2017 in 2018: 15 EUR,
• posamezniki in družine – letnik 2016 in starejši: 30 EUR,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je 25 EUR in se plača ob prijavi.

Prijave potekajo od 20. 4. 2021 naprej:
na spletni strani s spletno prijavnico TUKAJ>;

Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata mesto v taboru. Preostanek se plača v Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni znesek do 7 dni pred odhodom. Ob prijavi vsak potrdi, da je seznanjen s tabornim redom, ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. O sprejemu gostov, ki se niso prijavili v Ljubljani, odloča vodstvo posamezne taborne skupine.

AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtobusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer znaša 19 EUR ali 38 EUR v obe smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do pet dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

POSEBNI POGOJI RAZPISA:

 • Poznejši prihod ali zgodnejši odhod mora posameznik sporočiti najkasneje 3 dni pred prihodom oz. odhodom po telefonu na številki 01 422 37 50 (pisarna) ali 051 66 49 44 (Valentina)  oz. vodstvu tabora. V nasprotnem primeru se zaračuna polna cena za vsak neodjavljeni dan.
 • Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.
 • Taborno vodstvo si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenko ali prijavljenca oz. starše pravočasno obvestilo.
 • Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru z vodstvom tabora.

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:

 • Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
 • Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
 • Ob odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza (za vračilo je član dolžan predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drug dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Ob odpovedi društvene članarine ne vračamo. Odpoved je treba sporočiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu na številko 01 422 37 50.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Če bo društvo taborjenje zaradi višje sile odpovedalo, bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 15. 6. 2021. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.