Razpis taborjenja v Premanturi 2020

TERMINI SKUPIN (opis skupin tukaj>)

 • 1. SKUPINA (10 dni): torek, 23. 6. – petek, 3. 7. 2020
 • 1. SKUPINA – VRSTE (8 dni): četrtek, 25. 6. – petek, 3. 7. 2020
 • 2. SKUPINA (15 dni): petek, 3. 7. – sobota, 18. 7. 2020
 • 3. SKUPINA (14 dni): sobota, 18. 7. – sobota, 1. 8. 2020
 • 4. SKUPINA (14 dni): sobota, 1. 8. – sobota, 15. 8. 2020
 • 4. SKUPINA – PRIPRAVE GIMNASTIČNE ŠOLE ŠD ND (7 dni): nedelja, 2. 8. – nedelja, 9. 8. 2020
 • 5. SKUPINA (7 dni): sobota, 15. 8. – sobota, 22. 8. 2020

POSEBNOSTI:
V 1., 2. in 5. skupini organiziramo taborjenje za otroke v vrstah – otroci taborijo pod vodstvom naših vodnikov.

CENIK TABORJENJA
(cene taborjenja bodo objavljene v začetku marca 2020)

POSAMEZNIKI IN DRUŽINE *
* Za družine s tremi ali več otroki, prijavljene za celo skupino, velja 10 % popust.

OTROCI V VRSTAH **
** Vsak, ki se prijavi sočasno (isti dan) s svojim prijateljem, prijateljico (pogoj je, da ta vsaj 3 leta ni bil-a član našega društva) pridobi dodatni 5% popust. Če v isti taborni skupini v vrstah tabori več otrok iz iste družine, ima drugi prijavljeni otrok 10% popusta, tretji pa 20% popusta.

*** Priprave Gimnastične šole ŠD Narodni dom od 2. 8. do 9. 8. 2020.

Za informativni izračun cene taborjenja izpolnite obrazec TUKAJ>

RAZPISNI POGOJI

Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v vrstah). Društvo svojim članom, prijavljenim na taborjenje, nudi prenočišče v šotoru, opremljenem z vzmetnico, uporabo športnih igrišč in rekvizitov, organizirane športne aktivnosti ter tri dnevne obroke in malico. Vsaka skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. Za otroke v vrstah cena poleg navedenega vsebuje še celodnevno varstvo otrok in izvajanje športnih aktivnosti po programu.

PRIJAVA:
Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki
– je poravnal članarino za sezono 2019/2020 in
– izpolnjuje pogoje za posamezno skupino.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:
• posamezniki in družine – letnik 2016 in 2017: 15 EUR,
• posamezniki in družine – letnik 2015 in starejši: 30 EUR,
• otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
• otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

Letna članarina za tiste, ki še niso člani društva, je 25 EUR in se plača ob prijavi.

Prijave sprejemamo (prijave bomo začeli zbirati 30. 3. 2020):
na spletni strani s spletno prijavnico TUKAJ>;
v pisarni društva dopoldne v času uradnih ur: ob ponedeljkih in sredah od 10. do 12. ure ter ob torkih in četrtkih od 16. do 18. ure;
na recepciji Študijske telovadnice: od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure.

Do četrtka, 14. maja, do 12.00 ure, sprejemamo prijave samo za celo skupino. Popusti na zgodnje prijave se obračunajo le za plačila prijavnin do vključno petka, 15. maja. Če do takrat skupina ne bo polno zasedena, bomo po 15. maju sprejemali tudi prijave za krajše obdobje. Cena za taborjenje za 6 ali več dni bo ugodnejša, kot za taborjenje do 5 dni.

Prijava in vplačana prijavnina prijavljenim zagotavljata mesto v taboru. Preostanek se plača v Premanturi, razen za otroke v vrstah, ki morajo imeti plačan celotni znesek do 7 dni pred odhodom. Ob prijavi vsak potrdi, da je seznanjen s tabornim redom (povezava je na spletni prijavnici), ki ga bo tudi spoštoval ter upošteval navodila tabornega vodstva. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. Ob polni zasedenosti skupine lahko taborno vodstvo zavrne goste, ki se niso prijavili v Ljubljani.

AVTOBUSNI PREVOZ:
Za skupine, v katerih bivajo otroci v vrstah, organiziramo avtubusni prevoz. Cena avtobusnega prevoza v eno smer je  EUR ali  EUR v obe smeri. Prijave za avtobusni prevoz sprejemamo do pet dni pred začetkom posamezne taborne skupine.

POSEBNI POGOJI RAZPISA:
• Otroci in mladoletniki lahko samostojno taborijo le ob nadzoru in odgovornosti odrasle osebe s pisnim potrdilom staršev ali pod vodstvom vodnikov.

• Taborni odbor si pridružuje pravico zavrnitve prijave, o čemer bo prijavljenca ali njegove starše pravočasno obvestil.

• Taborjenje otrok v vrstah za krajše obdobje, kot je navedeno v razpisu, je mogoče samo v izrednih primerih in ob predhodnem dogovoru z vodstvom tabora.

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI:

 • Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
 • Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
 • V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza, razen zneska društvene članarine (član je dolžen predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu na številko 01/422 37 50.
 • Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje pravico, da lahko zaračuna 5 EUR za administrativne stroške pri vsaki odpovedi.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja s strani društva zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2020. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.