Cicibanke in cicibani

Telovadba

Starost: od 4 do 6 let
1 ali 2 uri na teden

Vanja Kavčič, profesorica športne vzgoje

Zakaj?

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v razvoju posameznika. Ravno zato je pomembno, da otroku omogočimo dovolj gibalnih izkušenj, ki mu bodo dale možnost, da bo v različnih situacijah dobro obvladoval svoje telo, ob gibanju pa občutil veselje, ugodje in varnost ter pridobil samozavest.

O vadbi

Vadba Cicibanke in cicibani je namenjena deklicam in dečkom, starim od 4 do 6 let. Le ti telovadijo samostojno, pod vodstvom naših vodnikov ter nadaljujejo z osvajanjem gibalnih izkušenj in s prilagajanjem na organizirano obliko vadbe. Otroci lahko obiskujejo vadbo dvakrat ali enkrat tedensko po eno uro. Le za se prične s pozdravom, ki mu sledijo elementarne igre in gimnastične vaje ob zgodbi, pogosto tudi z drobnimi rekviziti. Ker je za otrokov gibalni razvoj v tej starosti pomembno, da spozna in osvoji čim več gibalnih programov, imamo v glavnem delu sklope, ki zajemajo spoznavanje različnih rekvizitov in športov, od osnovnih elementov atletike, preko iger z žogo, do gimnastike. Slednji dajemo malo več poudarka, saj nudi osnovo za vsako nadaljnje športno udejstvovanje, hkrati pa imamo največ ravno gimnastičnih orodij. Tako se vsi otroci spoznajo s stojo na lopatici, mostom, prevalom naprej in nazaj, ročkanjem po drogu, hojo po gredi, skoki na prožni ponjavi… Glavni del je organiziran v obliki poligonov ali vadbe po postajah in poleg že omenjenih športov vedno vključuje tudi različne naravne oblike gibanja in izzive, kjer gibanje ni v naprej določeno in tako vzpodbuja otroke, da sami najdejo rešitev za osvojitev nalog. Za konec pospravimo rekvizite in se igramo igro za umirjanje. Sledijo še štampiljke za vse telovadce in obljube naši Miški Eli, ki nas budno spremlja, da se kmalu spet vidimo.

Vsi otroci lahko sodelujejo v telovadnem programu Miška Eli.

SPLETNA PRIJAVNICA NA VADBO 2020/2021 >Sezonska karta
ne vključuje članarine
2 uri na teden
271 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
287 €
1 ura na teden
162 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
172 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2020/2021: 50 €
Članarina velja do 31. 8. 2021

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono. Plačilo na obroke je mogoče samo za vpis na vadbo do 28. 2. 2021.
Popusti in ugodnosti
15%

za sočasni nakup sezonske karte za 2. družinskega člana

20%

za sočasni nakup sezonske karte za 3. družinskega člana

10%

za sočasni nakup 2. sezonskih kart za eno osebo za 2. različni vadbi

10%

za nakup sezonske karte za študente ob predložitvi dokazila o vpisu

Popust se obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.
Popusti se med seboj ne seštevajo.