Gimnastični vrtec

Športna gimnastika

Starost: od 5 do 5 let
3 ure na teden

Vanja Kavčič, profesorica športne vzgoje

Zakaj?

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v razvoju posameznika. Ravno zato je pomembno, da otroku omogočimo dovolj gibalnih izkušenj, ki mu bodo dale možnost, da bo v različnih situacijah dobro obvladoval svoje telo, ob gibanju pa občutil veselje, ugodje in varnost ter pridobil samozavest.

O vadbi

Vadba Gimnastični vrtec je namenjena predšolskim dečkom in deklicam starim 5 let in jo je možno obiskovati le 2 x tedensko v Študijski telovadnici. Poudarek na treningih je na usvajanju osnovnih gimnastičnih elementov preko igre ter razvijanju široke baze motoričnih znanj. Vadbena ura je sestavljena iz uvoda s pozdravom in igro za ogrevanje, elementarnih gibanj in vaj za zaznavanje telesa ter vaj za moč in gibljivost, glavnega dela v katerem z vadbo na poligonih in postajah spoznavamo nove gimnastične elemente in rešujemo gibalne probleme ter zaključnega dela za umiritev in obveznimi štampiljkami. Tako se vsi otroci preko igre spoznajo z osnovnimi položaji telesa, lepo držo, stojo na lopatici, mostom, prevalom naprej in nazaj, premetom v stran – kolesom, stojo na glavi, ročkanjem po drogu, hojo po gredi, skoki na prožni ponjavi… Kljub mladosti in razigranosti pa je na prvem mestu varnost, zato jih od prvega dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane telovadce, ki poznajo pravila in vrednote gimnastičnega sveta.

Otroci v skupini Gimnastična vrtec sodelujejo v motivacijskem programu 1. gimnastični koraki.

SPLETNA PRIJAVNICA NA VADBO 2018/2019 >Sezonska karta
ne vključuje članarine
3 ure na teden
304 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
322 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2018/2019: 25 €
Članarina velja do 31. 8. 2019

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono.
Popusti in ugodnosti
20%

za sočasni nakup sezonske karte za drugega družinskega člana

30%

za sočasni nakup sezonske karte za tretjega družinskega člana

10%

za nakup sezonske karte za študente in dijake ob predložitvi dokazila o vpisu

Pri popustih za družinske člane se popust obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.