Gimnastika 3 – dečki

Splošna gimnastika

Starost: od 12 do 15 let
6 ur na teden

Jan Stanko Černe, magister profesor športne vzgoje

Zakaj?

Za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo, ponujamo 3 sklope programov: netekmovalno in tekmovalno gimnastiko ter akrobatiko. Za srednješolce in študente so na voljo tudi nekatere druge dejavnosti. Vsebine skupin se razlikujejo glede na potrebe otrok in mladostnikov, vsem pa je skupen zdrav in športen način življenja.

O vadbi

Gimnastika 3 je nadgradnja Gimnastike 1 in 2 za dečke. Program je namenjen fantom od 12. do 15. leta starosti, ki si želijo pridobiti nekoliko več gimnastičnega znanja. Vadeči bodo znotraj vadbe razdeljeni v homogenejše podskupine, zato so poleg naših stalnih članov vabljeni tudi tisti brez predznanja. Poudarek je na razvijanju koordinacije, moči in gibljivosti, učenju novih, zahtevnejših elementov ter na tehnično in estetsko čim natančnejši izvedbi le teh. Vodenje je prilagojeno starostni skupini in ponuja vadečim nekoliko več proste izbire, kot pri mlajših. Vadeči se udeležujejo tudi tekmovanj v akrobatiki (skoki na veliki prožni ponjavi in skoki na mali prožni ponjavi ter akrobatiki na akrobatski stezi) in gimnastiki za vse. Tudi v tej skupini je glavno vodilo, da so treningi zabavni in prijetni, da fantje cenijo trud in vztrajnost ter da se družijo tako v telovadnici, kot tudi na nastopih, tekmovanjih in izletih.

Skupina je polno zasedena zato vpis za sezono 2018/2019 ni več mogoč!Sezonska karta
ne vključuje članarine
6 ur na teden
504 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
534 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2018/2019: 25 €
Članarina velja do 31. 8. 2019

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono.
Popusti in ugodnosti
20%

za sočasni nakup sezonske karte za drugega družinskega člana

30%

za sočasni nakup sezonske karte za tretjega družinskega člana

10%

za nakup sezonske karte za študente in dijake ob predložitvi dokazila o vpisu

Pri popustih za družinske člane se popust obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.