Gimnastika na OŠ Majde Vrhovnik

Splošna gimnastika

Starost: od 6 do 7 let
1 ura na teden

Vanja Kavčič, profesorica športne vzgoje

Zakaj?

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, obenem pa želimo, da bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je želijo, organiziramo vadbo na nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot interesno dejavnost.

O vadbi

Gimnastika je elementarna športna panoga, ki spodbuja razvoj vseh motoričnih sposobnosti in celovit osebnostni razvoj otroka ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi. Strokovno dognano je, da so otroci v času od 5. do 9. leta starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. Navkljub temu dejstvu, je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljev/učiteljic razrednega pouka. Zato želimo s programom interesne dejavnosti – gimnastika ponuditi otrokom na šoli možnost za skladen telesni, gibalni in funkcionalni razvoj na igriv in strokoven način.

Interesna dejavnost je namenjena učenkam in učencem OŠ Majde Vrhovnik in je brezplačna, saj jo financira Mestna občina Ljubljana. Začetek interesne dejavnosti je v ponedeljek, 17. septembra.

Interesna dejavnost je polno zasedena in vpis v letošnjem šolskem letu ni več mogoč.