Gimnastika na OŠ Toneta Čufarja

Splošna gimnastika

Starost: od 6 do 7 let
1 ura na teden

Branka Mavrič, trenerka športne gimnastike 1

Zakaj?

Ker se zavedamo logističnih in finančnih težav staršev, obenem pa želimo, da bi bila telovadba na voljo vsem, ki si je želijo, organiziramo vadbo na nekaterih vrtcih v sklopu dodatnih dejavnosti, v šolah pa gimnastiko kot interesno dejavnost.

O vadbi

Gimnastika je elementarna športna panoga, ki spodbuja razvoj vseh motoričnih sposobnosti in celovit osebnostni razvoj otroka ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi. Strokovno dognano je, da so otroci v času od 5. do 9. leta starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. Navkljub temu dejstvu, je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljev/učiteljic razrednega pouka. Zato želimo s programom interesne dejavnosti – gimnastika ponuditi otrokom na šoli možnost za skladen telesni, gibalni in funkcionalni razvoj na igriv in strokoven način.

Interesna dejavnost je namenjena učenkam in učencem 1., 2. in 3. razredov OŠ Toneta Čufarja in jo bomo izvajali od 8. 9. 2020 do 23. 6. 2021.

Za udeležbo na prvi brezplačni vadbi, ki bo 8. septembra 2020, izpolnite spletno prijavnico. Če nam po prvi vadbi ne boste poslali pisnega preklica prijavnice, vam bomo po e-pošti poslali račun z vsemi podatki za nakazilo.

SPLETNA PRIJAVNICA NA VADBO 2020/2021 >Sezonska karta
ne vključuje članarine
1 ura na teden
polletna (do 31. 1. 2021)
29 €
1 ura na teden
celoletna
86 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2020/2021: 50 €
Članarina velja do 31. 8. 2021

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono. Plačilo na obroke je mogoče samo za vpis na vadbo do 28. 2. 2021.
Popusti in ugodnosti
15%

za sočasni nakup sezonske karte za 2. družinskega člana

20%

za sočasni nakup sezonske karte za 3. družinskega člana

10%

za sočasni nakup 2. sezonskih kart za eno osebo za 2. različni vadbi

10%

za nakup sezonske karte za študente ob predložitvi dokazila o vpisu

Popust se obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.
Popusti se med seboj ne seštevajo.