Mlajši člani – košarka

Telovadba

Starost: 20 let in starejši
1,5 ur na teden

Miran Taborski, vaditelj gimnastike

Za odrasle, ki se zavedajo pomena gibanja za zdravo življenje, so namenjene vadbe: Akro–gim, Aerobika, Pilates, F.I.T.T. trening, Šakti FlowAikido, Mlajši člani – telovadba in Mlajši člani – košarka.

O vadbi

Oddelek Mlajši člani – košarka je namenjen vsem moškim po 20. letu starosti in je namenjen sproščenemu igranju košarke.

SPLETNA PRIJAVNICA NA VADBO 2018/2019 >Sezonska karta
ne vključuje članarine
1,5 ure na teden
135 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
143 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2018/2019: 25 €
Članarina velja do 31. 8. 2019

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono.
Popusti in ugodnosti
20%

za sočasni nakup sezonske karte za drugega družinskega člana

30%

za sočasni nakup sezonske karte za tretjega družinskega člana

10%

za nakup sezonske karte za študente in dijake ob predložitvi dokazila o vpisu

Pri popustih za družinske člane se popust obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.