Starši z otroki

Telovadba

Starost: od 2 do 4 let
1 ali 2 uri na teden

Mojca Ciber, vaditeljica šp. rekreacije 2

Zakaj?

Gibanje je ena izmed primarnih otrokovih potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v razvoju posameznika. Ravno zato je pomembno, da otroku omogočimo dovolj gibalnih izkušenj, ki mu bodo dale možnost, da bo v različnih situacijah dobro obvladoval svoje telo, ob gibanju pa občutil veselje, ugodje in varnost ter pridobil samozavest.

Kako poteka?

Vadba Starši z otroki je namenjena otrokom med 2. in 4. letom starosti, ki bodo skupaj s starši preko naravnih oblik gibanja pridobivali prve gibalne izkušnje, razvijali gibalne sposobnosti, spoznavali nove igre in vrstnike ter uživali v gibanju. Nekateri otroci bodo tako prvič vključeni v organizirano skupino z vrstniki, prednost vadbe pa je, da so starši/babice/dedki ves čas prisotni, kar omogoča otrokom, da se lažje vključijo v voden del programa ter jim daje občutek varnosti in motivacijo. V natrpanem življenjskem urniku, ki ga ima večina odraslih pa ni zanemarljivo niti dejstvo, da telovadba zbližuje otroke in starše, saj so se slednji primorani na uri posvetiti le njim, brez da bi imeli še druge opravke, hkrati pa daje tudi staršem možnost, da športno izkoristijo uro svojega prostega časa. Vadba poteka 2 x tedensko po eno uro in je sestavljena iz treh delov. Uvodni del se prične s pozdravom in elementarno igrico, v kateri otroci z naravnimi oblikami gibanja oponašajo živali in druge pojave, plešejo, se lovijo, žogajo… Začetna igra je namenjena ogrevanju telesa in pripravi na glavni del ure ter uvajanju otrok v upoštevanje danih pravil. Sledi kratek sklop gimnastičnih vaj, ki ga otroci izvajajo ob zgodbi, pogosto pa so vključeni tudi različni drobni rekviziti. Dodane so vaje v parih, kjer otroci s pomočjo staršev spoznavajo nove gibalne vzorce. V glavnem delu ure otroci telovadijo na poligonu. Smernice gibanja so sicer dane, otroke pa vzpodbujamo, da z lastno domišljijo iščejo načine za rešitev gibalnih izzivov ter s tem sproščeno izrazijo gibalno ustvarjalnost. Trudimo se, da so poligoni čim bolj raznoliki in da otroci skozi celotno leto lahko preizkusijo vsa gimnastična in druga orodja ter rekvizite, ki jih imamo. Vsega lepega je enkrat konec. Tako tudi mi telovadbo zaključimo z zadnjo igrico za umirjanje in obveznimi štampiljkami za spomin do naslednjič.

Vsi otroci lahko sodelujejo v motivacijskem telovadnem programu Miška Eli.

SPLETNA PRIJAVNICA NA VADBO 2020/2021 >Sezonska karta
ne vključuje članarine
1 ura na teden
+ društvena članarina za podporne člane (25€) za enega od staršev.
162 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
172 €
2 uri na teden
+ društvena članarina za podporne člane (25€) za enega od staršev.
271 €
Obročno plačilo
do 3. zaporedni mesečni obroki
287 €

Popusti in članarina

Letna članarina
za sezono 2020/2021: 50 €
Članarina velja do 31. 8. 2021

Ob nakupu sezonske karte oz. ob prvem nakupu mesečne karte (pri vadbah, kjer je predvidena ta opcija) je treba plačati tudi društveno članarino za tekočo sezono. Plačilo na obroke je mogoče samo za vpis na vadbo do 28. 2. 2021.
Popusti in ugodnosti
15%

za sočasni nakup sezonske karte za 2. družinskega člana

20%

za sočasni nakup sezonske karte za 3. družinskega člana

10%

za sočasni nakup 2. sezonskih kart za eno osebo za 2. različni vadbi

10%

za nakup sezonske karte za študente ob predložitvi dokazila o vpisu

Popust se obračuna na najnižjo ceno karte. Za družinskega člana se štejejo bratje in sestre do 18. leta starosti ter njihovi starši.
Popusti se med seboj ne seštevajo.