Memorial Cirila Hočevarja

Športni dom Studenci, Maribor, 17. 10. 2015

Opis tekmovanja

kategorije / propozicije: MDE, MDI, DE, DI, KE, KI, MLE, MLI, ČLE, ČLI
število članov v ekipi: 3+2 , 2+1

Vodja tekmovanja

Darko Cikač

Kotizacija

Rok za prijavo:  11. 10. 2015
Kotizacija:  10,00 €

Vodja sodnikov

Severin Kodrič