Posodobljena Pravila o varovanju zasebnosti ŠD Narodni dom

Zakonitost delovanja društva je zelo pomembna

Pravila o varovanju zasebnosti ŠD ND je bilo potrebno posodobiti zaradi dejstva, da se zbrani osebni podatki ŠD ND iznašajo v tretje države, tj. v ZDA, in sicer:

  1. Eden od pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov ŠD ND je tudi podjetje DATASTAT d.o.o., pri katerem uporabljamo platformo e-klub, ki nam omogoča vodenje evidence članov, prijave na vadbe in druge programe ter izdajanje računov. V procesu usklajevanja pogodbe o obdelavi osebnih podatkov nam je navedeno podjetje, kot to zahtevajo pravila Splošne uredbe – GDPR, predložilo seznam svojih pogodbenih partnerjev, s katerimi sodeluje. Eno od njih je podjetje, pri katerem DATASTAT najema podatkovni prostor v oblaku in ima sedež v ZDA, to pa posledično pomeni, da se zbrani osebni podatki ŠD ND iznašajo izven EU, v tretje države (torej v ZDA, kjer se nahajajo podatkovni strežniki).
  2. ŠD ND za obveščanje članov in nečlanov v obliki pošiljanja e-novic uporablja platformo MailChimp, ki je podjetje s sedežem v ZDA, kar pomeni, da se osebni podatki – elektronska pošta, iznaša v tretje države (v ZDA)

Pri obeh navedenih ponudnikih – pogodbenih podobdelovalcih, velja, da s svojimi pravili o varovanju zasebnosti zagotavljata spoštovanje določil Splošne uredbe – GDPR. Prav tako sta oba pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework), kar zagotavlja zadostno raven varstva osebnih podatkov.

Zaradi navednih dejstev je UO ŠD Narodni dom, na svoji 5. korespondenčni seji potrdil posodobitev Pravil o varovanju zasebnosti ŠD ND in sicer:
– v Pravilih o varovanju zasebnosti – člani društva v točki 12 in 13 ter
– v Pravilih o varovanju zasebnosti – nečlani društva v točki 7.

Posodobljena pravila so stopila v veljavo s 1. aprilom 2019.