Pravila o varovanju zasebnosti

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi pravilu o varovanju zasebnosti:

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – ČLANI DRUŠTVA

 1. V Športnem društvu Narodni dom (v nadaljevanju ŠD ND), Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.
 2. Pooblaščena oseba ŠD ND, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov, je predsednik društva Dejan Crnek.
 3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠD ND je Barbara Krajnc, ki je dosegljiva na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.
 4. Dostop do vaših osebnih podatkov imata lahko tudi društvena pogodbena obdelovalca; to je družba DATASTAT d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana in URBIT, informacijske tehnologije d.o.o., Klopčičeva ul. 2, 1000 Ljubljana.
 5. ŠD ND zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice društva: ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronsko pošto in telefon člana, v primeru otroka pa še ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika.
 6. ŠD ND zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD ND (statutarne obveznosti in obveznosti, povezane v članstvom v društvu) in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov. To je predvsem vsestranska vzgoja članov društva, ki pomeni sistematično, metodično, pravilno in znanstveno utemeljeno vzgojno dejavnost od otroške dobe naprej. Usmerjena je k vsestranskemu oblikovanju človekove celovite osebnosti. Vsestransko vzgojo društvo uresničuje z redno vadbo po oddelkih oz. vadbenih skupinah, poleg tega pa tudi s športnimi akcijami, nastopi, tekmami, izleti, taborjenjem, smučanjem in drugimi prireditvami, kar vključuje tudi redno obveščanje.
 7. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo društvo zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:
  a)  vodenje evidence dolgotrajšnejših poškodb ali bolezni zaradi katerih je član/-ica nezmožen/-na obiskovati vadbo več kot 30 dni, kar je osnova za vračilo vadnine, pri čemer mora posameznik vodnike in trenerje obvestil/-a o boleznih oz. poškodbah, ki bi lahko moteče vplivale oz. slabšale zdravstveno stanje;
  b)  obveščanje izključno preko elektronske pošte o drugih ponudbah in dogodkih ŠD ND, ki niso opredeljene v Pravilih ŠD Narodni dom (npr. ponudba za uporabo telovadnice, vabilo k sponzoriranju dogodkov, ki jih organizira društvo in podobno);
  c)  fotografiranje in snemanje izvajanje društvenih aktivnosti, ki so opredeljene v Pravilih ŠD ND, vključno s tekmovanji, za namene predstavljanja aktivnosti in društva ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani ŠD ND, v društvenih prostorih, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook, YouTube in Instagram. To soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik;
  d)  zbiranje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene registracije tekmovalcev pri Gimnastični zvezi Slovenije za sodelovanje na gimnastičnih tekmovanjih v Sloveniji ali izven nje, vključno z državah izven EU, za objavljanje rezultatov tekmovanj bodisi na spletnih straneh ŠD ND, bodisi na spletnih straneh organizatorjev takih tekmovanj in Gimnastične zveze Slovenije. Praviloma se pri objavljanju rezultatov iz tekmovanj navaja ime in priimek tekmovalca/tekmovalke in društvo, katere član/i-ca je.
 8. V primeru otroka privolitev za vpis v društvo (priglasnica) opredeljuje temelji društveni akt, zbiranje in obdelava osebnih podatkov otroka za druge namene (točka 7. teh Pravil) pa se izvaja le na podlagi soglasja, ki ga podpišeta eden od staršev ali zakoniti zastopnik.
 9. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki so potrebni za namene izvajanje statutarnih obveznosti, ŠD ND ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni mogoče zagotoviti.
 10. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.
 11. ŠD ND ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 7d. teh Pravil).
 12. ŠD ND za pošiljanje e-novičnikov uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic (elektronska pošta). Spletna platform MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni na https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 13. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov ŠD ND, DATASTAT d.o.o., najema podatkovni prostor v oblaku od ponudnika – podobdelovalca, ki se nahaja v ZDA. To pomeni, da se zbrani osebni podatki upravljavca ŠD ND iznašajo izven EU oz. v ZDA. Podobdelovalec, Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission Street, San Francisco, CA 94105, zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobil tudi certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Več o njihovih pravilih zasebnosti je na voljo na https://www.mailgun.com/gdpr.
 14. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.
 15. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@narodnidom.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc.
 16. ŠD ND zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
 17. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠD ND nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
 18. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
 19. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD ND se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem.
 20. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD ND so objavljena na društvenih spletnih straneh, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – NEČLANI

 1. V Športnem društvu Narodni dom (v nadaljevanju ŠD ND), Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.
 2. Pooblaščena oseba ŠD ND kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov je predsednik društva, Dejan Crnek.
 3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ŠD ND je Barbara Krajnc, ki je dosegljiva na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.
 4. ŠD ND zbira naslednje osebne podatke posameznika – nečlana/-ice društva: elektronsko pošto.
 5. ŠD ND zbira in obdeluje osebne podatke nečlanov društva na podlagi soglasja za namene obveščanja o delovanju društva.
 6. ŠD ND ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v primerih in za namene, opredeljene v teh pravilih in soglasju (tč. 7 teh Pravil).
 7. ŠD ND za pošiljanje e-novičnikov uporablja spletno platformo MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic (elektronska pošta). Spletna platform MailChimp zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform MailChimp so dostopni na https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 8. Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega preklica, ŠD ND pa bo osebne podatke uporabljal samo pri ponudnikih programske opreme za pošiljanje elektronskih sporočil, ki zagotavljajo spoštovanje tehničnih in organizacijskih varnostnih mehanizmov pri posredovanju elektronskih sporočil.
 9. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte info@narodnidom.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc.
 10. ŠD ND zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
 11. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ŠD ND nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
 12. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
 13. Pravila o varovanju zasebnosti ŠD ND za nečlane so objavljena na spletnih straneh društva, na voljo pa tudi v društvenih prostorih.

Pravila o varovanju zasebnosti ŠD ND so bila zadnjič posodobljena 1. aprila 2019.