Prijavnica – Kope 2020

PRIJAVA NA SMUČANJE

Za prijavo na smučanje na Kopah izpolnite prijavnico. Po prejemu prijavnice vam bomo po e-pošti poslali račun za plačilo društvene članarine (če še niste člani v sezoni 2019/2020) in akontacije.

Poleg tega vas prosimo, da izpolnite tudi soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki nam ga pošljite po e-pošti (info@narodnidom.si) ali dostavite osebno v pisarno ali recepcijo društva. Soglasje lahko izpolnite tudi v pisarni društva v času uradnih ur ali na recepciji društva od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure (tisti, ki ste soglasje že izpolnili ob vpisu v sezoni 2018/2019 ali letošnji sezoni, soglasja ne rabite pošiljati še enkrat)).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti, ki so vam na vpogled v društvenih prostorih (recepcija in pisarna društva) ter objavljena na spletnih straneh društva.

Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

Za več informacij in dodatna pojasnila glede varstva osebnih podatkov vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc, na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.