Prijavnica na taborjenje 2019

Za prijavo na taborjenje izpolnite spletno prijavnico. Poleg tega vas prosimo, da še, v kolikor tega niste storili že ob prijavi na taborjenje oz. kakšen drug program društva v letu 2018:

Dokumente natisnite, izpolnite in skenirane vrnite na info@narodnidom.si (natisnjene dokumente lahko izpolnite tudi v pisarni društva v času uradnih ur ali na recepciji društva od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure). Izvleček iz tabornega reda si lahko ogledate tukaj >.

            

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti, ki so objavljena na spletnih straneh društva, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.

Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

Za več informacij in dodatna pojasnila glede varstva osebnih podatkov vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc, na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.PRIJAVA

Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki

  • je poravnal članarino za sezono 2018/2019 in
  • izpolnjuje pogoje za posamezno skupino, ki so zapisani v razpisu.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:

  • posamezniki in družine – letnik 2015 in 2016: 15 EUR,
  • posamezniki in družine – letnik 2014 in starejši: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – prva in peta skupina: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

in društveno članarino – 25 EUR (če je udeleženec taborjenja za tekočo sezono še nima poravnane).

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI

  • Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
  • Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
  • V primeru odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza, razen zneska društvene članarine (član je dolžen predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drugi dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Odpoved je treba javiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.si oz. v pisarno društva po telefonu na številko 01/422 37 50.
  • Če član več kot dvakrat v eni sezoni odpove svoje že prijavljeno bivanje v taboru, si društvo pridružuje pravico, da lahko zaračuna 5 EUR za administrativne stroške pri vsaki odpovedi.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja s strani društva zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2019. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.