Prijavnica na taborjenje 2021

Za prijavo na taborjenje izpolnite prijavnico. Po prejemu prijavnice vam bomo po e-pošti poslali račun za plačilo društvene članarine (če še niste člani v sezoni 2020/2021) in prijavnine.

Dokumenta natisnite, izpolnite in skenirane vrnite na info@narodnidom.si (natisnjene dokumente lahko izpolnite tudi v pisarni društva v času uradnih ur ali na recepciji društva od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure). Izvleček iz tabornega reda si lahko ogledate tukaj >.

            

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti, ki so objavljena na spletnih straneh društva, na voljo pa so tudi v društvenih prostorih.

Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

Za več informacij in dodatna pojasnila glede varstva osebnih podatkov vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc, na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.PRIJAVA

Taborjenja se lahko udeleži le član društva, ki

  • je poravnal članarino za sezono 2020/2021 in
  • izpolnjuje pogoje za posamezno skupino, ki so zapisani v razpisu.

Ob prijavi se plača prijavnina, in sicer:

  • posamezniki in družine – letnik 2017 in 2018: 15 EUR,
  • posamezniki in družine – letnik 2016 in starejši: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – prva, četrta in peta skupina: 30 EUR,
  • otroci v vrstah – druga skupina: 100 EUR.

in društveno članarino – 25 EUR (če je udeleženec taborjenja za tekočo sezono še nima poravnane).

POGOJI IN STROŠKI ODPOVEDI

  • Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane prijavnine, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 EUR (preostanek vplačane prijavnine vrnemo).
  • Za odpovedi že prijavljenega avtobusnega prevoza več kot 5 dni pred odhodom se obračuna 3 EUR manipulativnih stroškov, za odpovedi do 5 dni pred odhodom pa celoten znesek.
  • Ob odpovedi zaradi zdravstvenih težav ali višje sile društvo povrne vplačani znesek prijavnine in morebitno plačanega avtobusnega prevoza (za vračilo je član dolžan predložiti prošnjo in originalno zdravstveno potrdilo ali kateri drug dokument, ki dokazuje, da se ni bil zmožen udeležiti tabora). Ob odpovedi društvene članarine ne vračamo. Odpoved je treba sporočiti takoj, ko nastopi razlog za odpoved, in sicer pisno na elektronski naslov info@narodnidom.sioz. v pisarno društva po telefonu na številko 01 422 37 50.

Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi naslednji seji. Društvene članarine ne vračamo. Če bo društvo taborjenje zaradi višje sile odpovedalo, bomo vplačane zneske vrnili v celoti. Navedene cene zagotavljamo do 20. 6. 2021. Po tem roku si ob bistveni spremembi zunanjih pogojev pridružujemo pravico do spremembe cen.