Društveni tabor – Premantura 2016


S prijavo na taborjenje se vse prijavljene osebe v obrazcu strinjajo, da so seznanjene s tabornim redom in ga bodo tudi upoštevale. Prijava velja za veljavno šele takrat, ko so plačani stroški prijave (društvena članarina za tekočo sezono ter akontacija).

Pogoji in stroški odpovedi
Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane akontacije, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane akontacije vrnemo). Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.