Društveni tabor – Premantura 2016


Prijava preko spletnega obrazca še ni dokončna prijava na taborjenje.
Prijava je dokončno potrjena:
– ko so plačani stroški prijave (društvena članarina za tekočo sezono ter akontacija)
– ko nam po e-pošti pošljete izpolnjeno izjavo starša/skrbnika (izjavo si prenesite tukaj>>; izvleček iz tabornega reda si prenesite tukaj>>).

Pogoji in stroški odpovedi
Odpoved prijave sprejema pisarna društva do 15 dni pred začetkom taborjenja. Po tem roku so stroški odpovedi enaki znesku vplačane akontacije, razen pri otrocih v vrstah v drugi skupini, ko je strošek odpovedi 30 € (preostanek vplačane akontacije vrnemo). Vse morebitne zahtevke za vračilo plačila je treba pisno nasloviti na upravni odbor društva, ki bo o njih razpravljal na prvi seji po končanem taborjenju. Društvene članarine ne vračamo. Ob odpovedi taborjenja zaradi višje sile bomo vplačane zneske vrnili v celoti.