Redni občni zbor ŠD Narodni dom

Člane društva vabimo na

Vse članice in člane društva vabimo na redni občni zbor, ki bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17.30 uri v prostorih ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, Ljubljana.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles.
2. Poročilo predsednika.
3. Finančno poročilo.
4. Poročilo nadzornega odbora.
5. Razprava o poročilih.
6. Program dela za novo obdobje.
7. Potrditev sprememb pravil ŠD Narodni dom.
8. Razno.

Vabljeni