Prijavnica na vadbo – sezona 2020/2021

Vadbe v sezoni 2020/2021 potekajo od 7. septembra 2020 do 11. junija 2021. Vadbo primerno za vas izberite v iskalniku vadb. Pred vpisom lahko vadbo brezplačno preizkusite.

PRIJAVA NA VADBO

Za prijavo na izbrano vadbo izpolnite spodnjo prijavnico. Po prejemu prijavnice vam bomo po e-pošti poslali račun za plačilo društvene članarine in vadnine za izbrano vadbo. Poleg tega vas prosimo, da izpolnite tudi soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki nam ga pošljite po e-pošti (info@narodnidom.si) ali dostavite osebno v pisarno ali recepcijo društva. Soglasje lahko izpolnite tudi v pisarni društva v času uradnih ur ali na recepciji društva od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure (tisti, ki ste soglasje že izpolnili ob vpisu v predhodnih sezonah, soglasja ne rabite pošiljati še enkrat).

PREKINITEV OBISKOVANJA VADBE

O predčasnem prenehanju obiskovanja izbrane vadbe je potrebno obvestiti pisarno društva takoj, ko nastopi razlog za to. Društvene članarine ne vračamo, vadnino pa vrnemo samo v primeru dolgotrajnejše poškodbe ali bolezni (odsotnost oz. nezmožnost obiskovanja vadbe več kot 30 dni) na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga je potrebno, skupaj s prošnjo za vračilo dela vadnine, oddati v pisarno društva najkasneje 1. teden po zaključku zdravljenja.

Društvo lahko zaračuna 5€ manipulativnih stroškov pri stornaciji že izdanega računa.

V primeru prekinitve vadb zaradi odločitev vlade povezane s preprečevanjem okužb s korona virusom ali izostankov na vadbah zaradi odrejene karantene smo za člane društva predvideli posebne ukrepe, ki si jih lahko preberete tukaj >.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

ŠD Narodni dom zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, vključno z izvajanjem taborjenja, kot to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov ŠD Narodni dom in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva in članov, kar velja tudi za to prijavnico.

V ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in društvenimi Pravili o varovanju zasebnosti, ki so vam na vpogled v društvenih prostorih (recepcija in pisarna društva) ter objavljena na spletnih straneh društva.

Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

Za več informacij in dodatna pojasnila glede varstva osebnih podatkov vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Barbara Krajnc, na naslovu ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@narodnidom.si.