Volilni občni zbor ŠD Narodni dom

ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, 7. 5. 2018 - 07. 5. 2018

Vse članice in člane društva vabimo na redni volilni občni zbor, ki bo v ponedeljek, 7. maja 2018, ob 17.30 uri v prostorih ŠD Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih teles:
  – delovno predsedstvo,
  – verifikacijska in volilna komisija,
  – zapisnikar,
  – overovatelj zapisnika.
 2. Poročilo predsednika društva.
 3. Finančno poročilo.
 4. Poročilo nadzornega odbora.
 5. Razprava o poročilih.
 6. Potrditev sprememb Pravil (statuta) ŠD Narodni dom.
 7. Volitve novih organov društva (upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija).
 8. Objava rezultatov volitev.
 9. Razrešitev starih organov društva.
 10. Program dela za novo obdobje.
 11. Razno

VOLITVE POTEKAJO V NASLEDNJE ODBORE DRUŠTVA:

 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

Vse članice in člane, ki bi želeli sodelovati v omenjenih odborih pozivamo, da kandidaturo oddajo v pisarni društva osebno, po pošti ali preko e-pošte (info@narodnidom.si) najkasneje do petka, 4. maja 2018. Po tem datumu bo upravni odbor oblikoval kandidatno listo in jo pripravil za občni zbor.